Çarşamba, Ağustos 4, 2021
Ana Sayfa Güncel Yavaş Salımlı Nanokompozit Gübreler

Yavaş Salımlı Nanokompozit Gübreler

Yavaş Salımlı Nanokompozit Gübreler

Yavaş Salımlı Nanokompozit Gübreler ; Nanoteknoloji atom-atom manipülasyon ile ilgilenir, dolayısıyla geliştirilen taktikler ve mahsuller oldukça alıngandır. Nanoteknolojiden enerji, etraf ve sıhhat mevzularında gözle görülür biçimde faydalanılmasına karşın, tarım bilimlerinde nanoteknolojinin potansiyelleri hala araştırma safhasındadır. Uygulamalar arasında, nano gübreler teknolojisi çok devrim kalitesindedir ve gelişmiş mahsuller ekonomik olarak uygulanabilir ve sosyal olarak sürdürülebilir ise ekonomik avantaj sağladığı öğrenilmektedir. Bu nano gübrelerin, toprak mikroorganizmaları tarafından sızıntı, emisyonlar ve uzun vadeli katılım sebebiyle yiyecek kaybını eksilttiği söylenir.

Nanofertilizer atom-atom manipülasyon ile ilgilenir ve geliştirilen süreçler ve mahsuller oldukça alıngandır. Nanoteknolojinin enerji, etraf ve sıhhat alanında büyük miktarda istismar edilmesine karşın, araştırma, tarım bilimlerinin yalnızca yüzeye çıktığı istikametinde. Yavaş Salımlı Nanokompozit Gübreler Tersine, nanofertilizatör teknolojisi çok yaratıcıdır ve geliştirilen mahsuller ekonomik olarak uygun ve sosyal olarak sürdürülebilir ise ekonomik fayda sağladığı öğrenilmektedir. Bu özelleştirilmiş nano gübrelerin toprak ekosistemindeki sızıntı, emisyonlar sebebiyle yiyecek kaybını eksilttiği bildirilmektedir.

Nano bazlı kapsüllenmiş ve yavaş salınan gübreler, yiyecek maddelerinin alımını çoğaldırır, toprağın bereketliliğini artırır ve fazla gübre uygulamasından kaynaklanan toksik tesirleri eksiltir.

Tamil Nadu Ziraat Üniversitesi, Coimbatore’da, Azot, fosfor, potasyum, kükürt ile yapılan muhtelif nano-zeolit bazlı gübre araştırmaları muhtelif alanlarda birleşimlenmiş, karakterize edilmiş ve araştırılmıştır.
Yavaş Salımlı Nanokompozit GübrelerYukarıyada atıfta bulunulan araştırmalar göz önüne alındığında, uslu nano gübrelerin kimyevi maddeleri devamlı olarak bütün odaklanmış yerlere vazgeçmesini ve yiyecek noksanlığını tesirli bir biçimde hakimiyet edebilmesini artırmak için çok ehemmiyetli bir gereksinim vardır.

Nano tabanlı uslu dağıtım sistemi, ekinlere yavaş salınımı tertip edilmiş, amaç odaklı ve gereksinime dayalıdır.

Etraf ekosisteminde rastgele bir hasarlı tesir yaratmadan mahsulün gelişmesini ve yararını faal bir biçimde artıran ehemmiyetli mahsul bazlı nano gübre veya nano formülasyon üretilmiştir.

Nano gübre daha ufak ebat, daha fazla yüzey alanı, yüksek emme ve desorpsiyon kabiliyeti, uzun zaman yiyecek maddesinin yavaş salınımıdır. Tersine, nanoteknoloji, ekin için nano gübre kullanırken güvenlik tedbirlerini etrafa uydurmak zorunda olduğumuz yeni ortaya çıkan bilimdir.

Nano Gübre Teknolojisi

Nano gübre, nebata yiyecek sağlamak için nano ölçekte aralığı belirtir ve ayrıca ananesel gübreyi ikame eden mevcut buluş, nano gübre salınımının ve toprak ve mahsuldeki gıdaların alımının yüksek olduğunu göstermektedir.

Nano gübre yiyecek emilimini artıracak, potansiyel olarak fotosentezi artıracak, mahsul yapımını artıracaktır. Kapsülleme tekniği, gıdayı taşıyıcı içinde polimerle yakalamak ve besleyiciyi mahsule devamlı olarak salmak için kullanılır.

Yavaş Salımlı Nanokompozit Gübreler Nano teknoloji alanındaki genç analistler arasında zeolit bazlı nano gözenekli gübre kullanımı ve alakası çoğalacaktır. Nano gübre, rizosfer bölgesine yiyecek taşınmasını sağlayabilir ve yiyecek kaybını en aza indirebilir ve uygulanan gübrenin kullanım bereketliliğini daha da artırabilir.

Yürütülen nano gübreler çalışması, üreyi kapsüllemek ve nano azot yavaş salınımlı gübre üretmek için silika nano mezogözenekli partikülün kullanılmasının, apatitin bir nano fosfatik gübre kaynağı olarak su ekosistemindeki riski ve ötrofikasyon problemini eksilteceğini bulduğunu bildirilmektdir.

Gübrenin yapısındaki nano ebat, nebat hücresine rastgele bir makûs tesir yaratmadan çok basittir Yapılan araştırmalar, kitosan biyobozunur polimerik molekülün azot, fosfor ve potasyum bazlı nano gübre yapımında kaynak olarak kullanıldığını bildirmiştir.

Nanofilizatörlerin Ehemmiyetli Yararları

Nanofertilizer, gübre sanayisi için yenilikçi lüzum dinlenen mahsuller ve daha yüksek yüzey alanına ve tüketim için yetiştirilen nebat ve tohumların niteliğini ve ölçüsünü iyileştirmek, yapım maliyetini en aza indirmek ve sürdürülebilir besin imaline etraf arkadaşı olmak için daha yüksek bir yüzey alanına sahiptir. Nano gübrelerin ebadı, biçimi ve partikül yükü daha miniktir ve bu, mahsule özel ve arza göre birleşimlenir.

Gümüş, titanyum, zeolit, bakır, silika, alüminyum, karbon, çinko ve nitrojen bazlı nano gübre gibi bol ölçüde partikül mevcuttur.

Genel olarak nano gübreler yavaş salınır: belli bir zaman süresince yiyecek tüm hayat döngüsü süresince mahsul için hazır olacaktır. Süratli salım: nano parçacığın en dıştaki kabuğu basitçe kırılır ve toprağa süratli bir biçimde yiyecek salımı sağlar. Spesifik salınım: bazı spesifik kimyevi moleküller, nano parçacığın kabuğunu kırmayı kapsar. Nem salınımı: Nanofilizatörde su molekülleri varlığında yiyecek maddesini basit bir biçimde hür vazgeçer. Isı salınımı: belli bir sıcaklıkta nano parçacık sarihe çıkar.

pH salınımı: spesifik alkali veya asidik şart, nano gübrenin yavaş salınmasını takviyeler. Nano kompozit ve gübreler etraftan yiyecek kaybını yararlı bir biçimde eksiltir ve yiyecek kullanım bereketliliğini artırır. Nano gübrelerin, kronik meseleyi tesirli bir biçimde eksiltmek için zirai yapımda% 35-40’a kadar ehemmiyetli bir rol oynadığını, ötrofikasyonun ve nano gübrenin ananesel gübreye seçenek olduğunu bulunmuştur.

Nano Gübre Bulundurmanın YararlarıYavaş Salımlı Nanokompozit Gübreler

• Yüzey alanı: Nano gübreler, yüzey alanının çoğalmasına neden olan ufak parçacık ebadına sahiptir. Çoğalan yüzey alanı, öteki bileşiklerle nano gübre reaktivitesini yükseltir ve böylece yiyecek kullanım yararını ve yiyecek alımını artırır.
• Çözünürlük: Su olarak çözücüler kapsayan nano gübre, çoğalan çözünürlüğe sahiptir. Nano gübrelerin fazla çözünürlüğü, çözünmeyen besinin toprakta çözünmesi ve dağılmasıyla topraktaki yiyecek biyoyararlanımını artırır.
• Partikül ebadı: Nanofertilizer’ın partikül ebadı <100 nm’dir. Eksiltilmiş partikül ebadı sebebiyle nanofertilizörler nebatlara dağılır ve yiyecek maddelerinin alımını artırır.
Nano gübrelerin kapsüllenmesi: Kapsüllenmiş nano gübre, nebatlar tarafından mevcut ve yiyecek alımını artırır. Zeolit bazlı kapsüllenmiş nano gübreler, topraktaki denitrifikasyon, buğulaşma ve yiyecek maddesinin sızmasını önlemek için çinko ve nitrojenin kullanılabilirliğini artırır.
• Hakimiyetli gübre salınımı: Hakimiyetli gübre salınımı, gübrenin toksisitesini eksiltir. Yer fıstığı tohumlarında Çinko oksit nano gübre, hakimiyetli salım özelliği sebebiyle dökme çinko sülfata göre daha fazla kök gelişmesi ve çimlenme yüzdesi üretir.
• Besin alım faydalılığı: Nanofertilizörler, çoğalan alım faydalılığı ve uygulanan gübrelerin hudutlu sızıntı kaybı olarak belirlenmesidir.

Zeolit temel alınarak hazırlanan nanofertilizerZeolit mezogözenekli partikül potansiyel olarak nano gübrelerin birleşimi için kullanılır ve zeolitin daha yüksek yüzey alanına sahip olması zeolitin inanılmaz tesirli bir iyon metamorfozu olmasını sağlar. Nano ebatlı zeolit mineralinde, istenen fiziksel ve kimyevi özelliklere sahip olması sebebiyle yüzey alanı, fazla yiyecek emme marifeti, su yakalama kapasitesi ve iç mikro gözenek rakamları yüksektir.
Yavaş Salımlı Nanokompozit GübrelerZeolit, azot, fosfor, potasyum ve mikro yiyecek gübrelerinin bir taşıyıcısı olarak işlev görür ve mahsulün üretkenliğini artırır. Buna göre, zeolit bazlı hazırlanan nano gübreler, üre gibi ananesel gübrelerin 10-12 gün sona ermesi vaziyetinde 50 güne kadar yiyecek sağlamada zaferlidir.

Amonyum ve potasyumun klinoptilolit ile kapsüllenmesinin çözünürlüğünü artıracağını ifade etmiştir. mahsule yiyecek maddesi, zeolit ve nitrojen taşıyan montmorillonit gibi nano kilin, ananesel gübrelerden <500 saat daha uzun zaman > 1000 saat verebildiğini bildirilmiştir.

Nano zeolitlerin adsorbanını kullanarak nitrojen kullanım bereketliliğini artırılabilir. Ananesel ürenin nitrojen kullanım aktifliği seyrek % 30-35’i aşar ve nano zeolitler, nitrojen deşarjını bayağılaştırmak için büyük miktarda uygulanabilirdir ve nano zeolit kapsüllenmiş üre, daha yüksek zeolit mezogözenekli yapıda nitrojenin adsorpsiyonunu takviyeler.

Zeourea ve nano-zeourea’nın nitrojen içeriği sırasıyla % 18,5 ve % 28’i, üre vaziyetinde 34-48 gün azot salımı 4 gün içinde nitrojen salınımının durdurulması ürenin zeolit ve sago atık su ile karıştırılmasının son derece iyi olduğunu ispatlamıştır.

Kombinasyon amonyum ve mevcut nitrat iyonlarını artırdığından tek başına üreye göre avantajlıdır.

Zeoponik, substrat olarak zeolit ile geliştirilmiş bir nebattır ve arza dayalı yiyecek dağıtım sistemini hür vazgeçer. Zeolit yüklü modifiye edilmemiş gübreden fosfor salınımı ve eforlu potasyum dihidrojen fosfattan yüzeyi modifiye edilmiş zeolit, bir defa değişmez akışlı süzme reaktörünü kullanılmasına reelleştirilmiştir.

Daha Öncekinden yüzeyi modifiye edilmiş zeolitten gelen fosfor kaynağı, 1080 saatlik devamlı perkolasyondan sonra dahi mevcutken, potasyum dihidrojen fosfattan gelen fosfor bir defa 264 saat içinde tükenmiştir.

Nanopartiküller, nano-zeolitin bu özelliğinden dolayı daha yüksek yüzey alanı olarak gübre ve anyonik sülfatı yavaş ve değişmez bir biçimde salgılarlar. Saf amonyum sülfat ve yüzeyi modifiye edilmiş sülfür nano-zeolit, perkolasyon reaktörleri kullanılarak test yiyecek salım modeline maruz vazgeçilmiştir.

Araştırma bilgileri, saf amonyum sülfat içindeki mevcut tüm sülfatın 384 saat sonra tükendiğini. Sülfat yüklü yüzeyi modifiye edilmiş nano-zeolitten SO 42 ‘nin başlatılmasının 912 saat sonra dahi devam ettiğini ve konsantrasyonların 47,56 ile 8,27 arasında değiştiğini sarihçe göstermektedir. Yüzey modifiye edilmiş nano kükürt, ananesel kükürt ile karşılaştırıldığında tesirli kükürt nano gübresidir.

En güncel doğru bilgiler dogrubilgi.net farkıyla sunulmuştur.

Nano gübre ile ilgili makalemize de göz atabilirsiniz.

https://dogrubilgi.net/nano-gubre-yapiminda-formulasyon-ve-hazirlanma-duzeyi-teknikleri/

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments