Salı, Mayıs 17, 2022
Ana Sayfa Genel Ülkelerin Perhizdeki Tuzu Eksiltme Siyasetleri

Ülkelerin Perhizdeki Tuzu Eksiltme Siyasetleri

Gşanımızda pek çok ülke fazla tuz tüketiminden kaynaklanan sağlık neticelerini vurgular ve perhizle tuz alımını eksiltme ihtimallerine odaklanır. Popülasyondaki tuz tüketimindeki en büyük eksilme, popülasyon çapında siyasetleri tertip etme, gerekli reformülasyon ve gıda etiketleme kapsayan kapsamlı taktiklerle elde edilebilir. Tuz eksiltme siyasetleri arasında, popülasyonun tuz tüketiminin ve perhizdeki başlıca tuz kaynaklarının temel belirlenmesi, piyasada bulunan belli […]

Gşanımızda pek çok ülke fazla tuz tüketiminden kaynaklanan sağlık neticelerini vurgular ve perhizle tuz alımını eksiltme ihtimallerine odaklanır. Popülasyondaki tuz tüketimindeki en büyük eksilme, popülasyon çapında siyasetleri tertip etme, gerekli reformülasyon ve gıda etiketleme kapsayan kapsamlı taktiklerle elde edilebilir. Tuz eksiltme siyasetleri arasında, popülasyonun tuz tüketiminin ve perhizdeki başlıca tuz kaynaklarının temel belirlenmesi, piyasada bulunan belli rakamda ürünşöhret yine yönteme edilmesi ve fertsel seviyede tuz eksiltme mevzusunda artan farkındalık ve bilgi, tuzun eksiltilmesi için bir civar yaratılması yer alırken ayrıca sağlıklı besinlerin tanıtımı da sayılabilir.
Bu sebeple, gıda sanayisi tarafından yenilikçi reformülasyon, ehemmiyetli miktarda katkıda bulunma potansiyeline sahiptir. İşlenmiş gıdaların aromaları, tuzun kısmen tuz ikameleri ve lezzet çoğaldırıcılar ile değiştirilmesiyle iyileştirilebilir. Tuz eksiltme yaklaşımlarından biri, ‘harcayıcının bilgisi olmaksızın kademeli indirgeme’ yaklaşımıdır; bu, genel olarak insanların tuz içeriğindeki farkın düşük olduğu iki madde arasında ayrım yapamayacağı gözlemine atıfta bulunur. Özellikle erken çocukluk yarıyılında anaokullarında, mekteplerde ve konutta sağlıklı beslenme ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının artırılması ve uygun biçimde tanıtılmasının tuz azaltımı için en umut verici ihtiyatlar olduğu öne sürülmektedir. Ülkelerin Diyetteki Tuzu Azaltma Politikaları
Tuz içeriğindeki farkın düşük olduğu iki maddeyi genel olarak ayırt edemedikleri gözlemine işaret eder. Özellikle erken çocukluk yarıyılında anaokullarında, mekteplerde ve konutta sağlıklı beslenme ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının artırılması ve uygun biçimde tanıtılmasının tuz azaltımı için en umut verici ihtiyatlar olduğu öne sürülmektedir. Tuz içeriğindeki farkın düşük olduğu iki maddeyi genel olarak ayırt edemedikleri gözlemine işaret eder. Özellikle erken çocukluk yarıyılında anaokullarında, mekteplerde ve konutta sağlıklı beslenme ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının artırılması ve uygun biçimde tanıtılmasının tuz azaltımı için en umut verici ihtiyatlar olduğu ileri sürülmektedir.

Perhiz Tuzu Eksiltme Siyasetleri

Artan işlenmiş gıda imali, süratli şehirleşme ve değişen yaşam stilleri beslenme modellerini dönüştürüyor. Yüksek işlenmiş gıdalar gittikçe daha fazla bulunur ve daha uygun maliyetli hale gelir. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar doymuş yağlar, şekerler ve tuz bakımından yüksek olan daha fazla enerji yoğun gıdalar harcıyor. Cappucio ve dostlarının Avrupa Tuz Eylem Ağı’ndan ESAN bilimsel bir açıklamada yakın zamanda gösterildiği gibi, kardiyovasküler hastalıkları önlemek için tuz tüketiminde ılımlı bir eksilme için küresel eylemleri destekleyen deliller güçlüdür.
Küresel tuz eksiltme girişiminin genel emeli, Dünya Sağlık Örgütü’ne WHO doğru vasati popülasyon tuz alımında % 30 nispi bir eksilmedir. Erişkinler için gşanda 5 g’dan az önerilen seviyedir. Bu, beslenmeye özgü tek hedef ve bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ve hakimiyeti için Küresel Eylem Tasarısının temel bir bileşenidir. Tuz eksiltme mevzusunda harekete geçen ülkelerin rakamı çoğalıyor, ancak özellikle yüksek tansiyon sebebiyle vefat tehlikesinin daha fazla olduğu düşük ve orta gelirli ülkelerde çok fazla tuz harcamanın sağlıkla ilgili neticelerini eksiltmek için daha fazla ihtiyat alınması kritik ehemmiyet taşımaktadır. Zira yüksek gelirli ülkelerdeki iki katından daha fazladır. Ülkelerin Diyetteki Tuzu Azaltma Politikaları
DSÖ, Aza devletlere teknik olarak takviyeci olmak için SHAKE taşıtlarının kullanımını teşvik etmektedir. Tuz eksiltme taktikleri her civarda değişiklik gösterecektir, ancak taktiğin ana unsurunun güçlü liderlik ve politik bağlılığa ek olarak harcayıcıları, sanayiyi ve hükümeti hedefleyen eylemlerin bir kombinasyonu olması muhtemeldir. SHAKE koliyi tarafından tanımlanan, popülasyonda tuz alımını eksiltmeye müteveccih müdahalelerde ehemmiyetli unsurlar şunlardır:
• Gıda üreticilerinin ve perakendecilerin daha sağlıklı besinler üretmesi, sağlıklı ürünleri kullanması ve uygun maliyetli hale getirmesini sağlamak için uygun mali siyasetler ve tertip etmeler yapılması gibi hükümet siyasetleri
• Düşük tuzlu ürünlerin bulunabilirliğini ve ulaşılabilirliğini iyileştirmek için özel sektörle beraber çalışılması
• Tuz tüketimini eksiltme gereksinimi mevzusunda farkındalık yaratmak için sosyal pazarlama ve seferberlik yoluyla harcayıcı şuuru ve popülasyonun güçlendirilmesi
• Yerel siyaset müdahaleleri ve mektepler, işyerleri, topluluklar ve şehirler gibi ‘sağlıklı gıda’ etraflarının teşviki yoluyla tuzun eksiltilmesi için ergonomik bir civar yaratılması
• Siyaset kararlarını bilgilendirmek için popülasyon tuz alımının, perhizdeki tuz kaynaklarının ve harcayıcı bilgilerinin, tuzla ilgili davranış ve tavırlarının izlenmesi
Tuz eksiltme müdahalelerinin son sistematik tahlili popülasyondaki tuz tüketimindeki en büyük eksilmenin, popülasyon çapında ‘yukarıya havza’ siyasetlerini tertip etme, gerekli reformülasyon ve gıda etiketleme kapsayan kapsamlı taktiklerle muvaffak olunabileceğini öne süren müdahalelerin ‘tesirlilik hiyerarşisini’ tanıtmaktadır. Bu, özellikle orta ila düşük gelirli ülkelerde vurgulanmaktadır, zira bu, gıda civarını galibiyetli bir biçimde değiştirmenin ve böylece popülasyonda eksiltilmiş bir tuz alımına erişmenin tek yoludur. Fertsel temelli müdahaleler oranla eksik görünmektedir. misalin, fertler için beslenme danışmanlığı, tek başına medya kampanyaları. Japonya’da Finlandiya‘da 4 g / gşöhret, Türkiye’de 3 g / gşöhret ve İngiltere’de 1,3 g / gşöhret olan popülasyon çapında siyasetlerin tesirleri. Gerekli yine formülasyonun tek başına sadece takribî 1,4 g / gşöhret eksilme sağlayabileceği hipotez edilmektedir.
Değişik ülkeler şu anda tuz eksiltme girişimlerinin geliştirilmesi veya uygulanmasında değişik safhalardadır. Birleşik Kraliyet’ta, Beslenme Bilimsel Danışma Komisyonu, 2003 senesinde Tuz ve Sağlık raporunu yayınladı ve bu rapor, erişkinler için tuz alımının gşanda 6 g’dan fazla olmamasını nasihat etti. 2006 senesinde hükümet, gıda sanayisini gnamlık gıdalardaki tuzu eksiltmeye zorlayarak ilk olarak tuz hedeflerini uygulamaya koymaktadır. Tuz azaltımı on seneden fazla bir müddettir devam etmektedir ve bir hayli gıda kategorisi, on sene evveline göre şimdi % 40 daha az tuzlu kahvaltılık hububatlar gibi bazı ürünlerle çok gelişme göstermiştir.
ESAN dahilindeki AB tuz eksiltme faaliyetleri, ürüne özgü hedeflerin geliştirilmesi ve geçimlileştirilmesini, gıda bileşimini izleme usullerini genişletmeyi, mücadelelerin sağlık üzerindeki tesirini modellemeyi ve harcayıcı davranışları, bilgileri ve tutumları hakkındaki bilgileri artırmayı dikkate alır. Amerika Birleşik Devletleri’de tuz eksiltme çalışması federal, eyalet ve yerel hükümet müesseselerini içermektedir. Gıda sanayisinin gönüllü mücadeleleri, genel tuz alımını eksiltmede galibiyetsiz olmuştur. Tuz alımını önerilen seviyelere getirmek için gıda tedarikinde daha fazla farklılık yapılması gerekmektedir.
Avustralya Federal Hükümeti 2010 senesinde Gıda ve Sağlık Diyaloğu’nu FHD başlattı. FHD’nin odak noktası, öncelikle tuz eksiltme hedefleri yoluyla gıdaların gönüllü olarak yine yönteme edilmesi üzerine odaklandı.]. 2015’in sonlarında, Victoria Tuz Eksiltme Ortaklığı VicSalt Ortaklığı, eyalet seviyesinde tuz eksiltme müdahaleleri için bir eylem tasarıyı geliştirmek üzere sağlık ve araştırma kuruluşlarını bir araya getirmeye başlamıştır. Netice olarak, tuz eksiltme faaliyetleri hali hazırda muhtelif değişik programlar yoluyla uygulanmaktadır, ancak ülkelerin önümüzdeki on sene içinde tuz alımında önerilen % 30 eksilmeyi gerçekleştirmelerini sağlamak için ek mücadeleler ve daha sağlam milli izleme mekanizmaları gerekmektedir.
Perhiz tuzunun % 75’inden aşırısı işlenmiş gıdalardan gelir. Perhizlere en çok tuz katkısı yapanlardan kimileri sofra tuzu gibi çeşniler, ardından hububatlar ve hububat ürünleri ekmek ve bazı pizza cinsleri dahil, et ve et ürünleri domuz pastırması, jambon ve sosis gibi işlenmiş etler dahil ve süt ürünleridir. peynir ürünleri dahil Bu sebeple, gıda sanayisi tarafından ürün yine formülasyonu, ehemmiyetli miktarda katkıda bulunma potansiyeline sahiptir. Ancak, alımları galibiyetli bir biçimde eksiltmek için, harcayıcıların daha sağlıklı gıda tercihleri yaparak ve yemek pişirmede kullanılan ve masaya ilave edilen tuzu sınırlayarak tuz alımlarını eksiltmeleri için teşvik edilmesi gerekir.Ülkelerin Diyetteki Tuzu Azaltma Politikaları
Harcayıcı gıda tercihi, gıdanın tesirli ve doğru etiketlenmesi ve pazarlanmasıyla yönlendirilebilir. Tuz eksiltmede etiketlemenin emeli, gıda tercihini daha az tuz kapsayan daha sağlıklı tercihlere yönlendirmektir. Yiyecek etiketlemesi, özellikle kolinin önü etiketleme, gıda ürünlerinin yine yönteme edilmesini de teşvik edebilir. Dünya genelinde kullanımda olan ve en yaygın olarak evvelden ambalajlanmış besin ve meşrubat ürünlerine uygulanan muhtelif hem gönüllü hem de gerekli beslenme etiketleme sistemleri vardır.
Yiyecek şartnamelerinin tuz dahil tüm evvelden ambalajlanmış gıdalarda gösterilmesi gerekmekle beraber, kolinin ön etiketlemesi, gıda ürünlerinin yiyecek niteliği hakkında basitçe anlaşılır bilgiler göstererek ek bir taşıt olarak kullanılabilir beslenme iddiaları Harcayıcılar, tuz eksiltme kampanyalarında, kolinin önündeki yaftaları tuz içeriği için kumpaslı olarak hakimiyet etmeye veya fiyatsız gıda tarayıcı uygulamaları kullanarak barkodu taramaya davet etmektedir.
Özellikle şeker gibi öbür gıdalar ile ilgili mevcut harcayıcı evhamları göz önüne alındığında, kalabalık beslenme alanında tuz görülmelidir. Tuzun sağlık neticeleri üzerindeki hasarlı tesirini vurgulamak için hedefli iletileşmenin kullanılması, tutum farklılığı için bir motivasyon kaynağı olarak tanımlandı. Misalin, Birleşik Kraliyet hükümeti kampanyasının ilk düzeyinde “Tuz Öldürüyor” iletisini kullanmıştır. Finlandiya’da, yüksek tuz ihtar yaftaları 1993’deri itibaren yüksek tuzlu gıdalara yerleştirildi ve bu da hem tuz alımında bir eksilmeye hem de tuzu eksiltmek için gıdaların yine tertip edilmesine neden olmuştur. Gıda ürünlerindeki tuzu eksilterek, ürünlerin harcayıcı tarafından kabul edilmesini sürdürmek bir güçlüktür. Harcayıcının tuzu eksiltilmiş gıdalara ait algısı, pazar galibiyeti için çok ehemmiyetlidir.
Daha düşük tuz içeriğine sahip ürünleri seçmek ihtimallerden biridir; konutta yeme alışkanlıklarında hala gelişmeler var. Yemek hazırlanırken tuz ilave edilmemesi, sofrada tuzluk olmaması ve tuzlu atıştırmalıkların tüketiminin hudutlandırılması ile tuz tüketimi eksiltilebilir.
Yüksek gelirli ülkelerde perhizle tuz alımına ait bilgi, davranış ve tutumlar düşüktür. Aynı vaziyet orta ve düşük gelirli ülkeler için de geçerlidir. Harcayıcılar yüksek tuz alımının sağlık neticelerinin farkındadır, ancak önerilen perhiz alımı, gıdalardaki kaynaklar ve tuz ile sodyum arasındaki ilişki hakkındaki temel bilgiler beceriksizdir. Daha yüksek gelirli ülkelerde eğitimin çoğalmasıyla bilginin ve daha sağlıklı tavırların çoğaldığını fark edersek, orta veya düşük gelirli ülkelerden yapılan bazı çalışmalar bu korelasyonların farkına varılmaz. Eğitim seviyesine bakılmaksızın farkındalıkları düşüktür. Tuz tüketiminin sağlık üzerindeki tesiri ve perhizlerdeki başlıca tuz kaynakları hakkında farkındalık yaratmak, harcayıcı tavrını etkilemeye takviyeci olacaktır.
Tutum farklılığını hedefleyen taktikler daha sonra insanları perhizlerini iyileştirme ve düşük tuzlu gıda ürünlerine olan arzı artırma mevzusunda güçlendirmek için kullanılabilir. Eğitim ve bağlantı taktikleri, tuz tüketimiyle ilgili sosyal normlarda farklılıklara, daha sağlıklı ve daha düşük tuzlu ürünlere olan arzın çoğalmasına ve fertler ve topluluklar için genel sağlıkta iyileşmelere yol açabilir. Ekonomik değerlendirmeler, sağlık eğitimi taktiklerinin düşük ve orta gelirli ülkelerde maliyet faal bulunduğunu sarihçe göstermektedir. İyileştirilmiş sağlık okuryazarlığı beslenme alışkanlıklarını ve refahı etkileyebilir. Bununla beraber, bu mevzuyla ilgili deneysel araştırmalar hudutludur ve gıda ve sağlık okuryazarlığı ile perhiz arasında hala iletişim kurulması gerekmektedir.
Geleneksel olarak, perhiz teklifleri vasati popülasyon seviyesinde tanımlanmıştır. Tuz eksiltme ile ilgili tutumları etkilemek için kitle bağlantı kampanyaları yaygın olarak kullanılmaktadır. Tipik kampanyalar, sadece televizyon veya radyo gibi geniş kitlelerin olduğu medyaya değil, aynı zamanda reklam panolarına, posterlere, dergilere ve gazetelere de iletiler yerleştirir. Bununla beraber, mevcut araştırmalar artan bir biçimde tehlikelerin, yararların ve beslenme gereksinimlerinin özelliklerine bağlı olarak değişik popülasyon grupları arasında büyük miktarda değişiklik gösterdiğini göstermektedir.
Tuz eksiltme kampanyaları bu sebeple, iletileri ferdin sosyal ağına iletmek için internet, cep telefonları ve şahsi dijital asistanlar gibi yenilikçi sosyal platformları kullanmalıdır. Kitle bağlantı vasıtaları olarak veya fertsel seviyede planlanan tuz eksiltme kampanyaları, uygun biçimde tasarlanmalı ve tek seferlik girişimler yerine tercihen çok seneli programlar olmalıdır.
Halihazırda yüksek kan tazyikine ve kardiyovasküler hastalıklardan herhangi birine sahip olan bireylere, tüm tuz eksiltme taktiklerini izleyebilmeleri için gıdalardan tuz alımını eksiltmeleri nasihat edilir. Hastalığı olan veya hiponatremiye veya beden suyunun akut birikmesine neden olabilecek ilaçları alan veya hakimiyetli bir perhize lüzum dinleyen özel bir grup insan, sodyum alımı ile sağlık neticeleri arasında belli irtibatlara sahip olabilir. Bu sebeple, hekim teftişinde perhiz uygulanmalıdır.

En güncel doğru bilgiler dogrubilgi.net farkıyla sunulmuştur.

Bir önceki yazımız olan Medine’de İlk Namaz Nerede Kılındı? başlıklı makalemizde Medine'de İlk Namaz Nerede Kılındı? hakkında bilgiler verilmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments