Çarşamba, Mayıs 18, 2022
Ana Sayfa Güncel Psikososyal Rehabilitasyon Nedir?

Psikososyal Rehabilitasyon Nedir?

Psikososyal Rehabilitasyon Nedir?

Psikososyal rehabilitasyon PSR, us hastalığı meseleyi olan bireyler için şahsi iyileşmeyi, galibiyetli cemiyet entegrasyonunu ve tatmin edici hayat niteliğini destekleyen bir rehabilitasyon cinsidir. Bu rehabilitasyon hizmetleri ve yardımları işbirliğine dayalı, şahsa müteveccih, fertselleştirilmiştir ve insan hizmetleri yelpazesinin esas bir unsurudur. Psikososyal Rehabilitasyon Nedir?Bireylerin, seçtikleri hayata, çalışma, bilme ve sosyal etraflarda galibiyetli ve tatmin olma kapasitelerini artırmak için gereken yetenekleri geliştirmelerine ve kaynaklara ulaşmalarına destekçi olmaya odaklanır.

PSR yaklaşımları, istihdam, eğitim, boş zaman, sıhhat ve esas hayat kabiliyetlerinin yanı gizeme aile katılımı, yaşıt takviyeyi ve yaşıt tarafından verilen hizmetler gibi kilit hayat alanlarında ispata dayalı en iyi ve umut verici uygulamalardır. Gösterilmiş tesirlilikleri ve iyileşme yönelimlerine bağlı olarak, bu yaklaşımlar, uzun süreli us hastalığı veya madde kullanım meseleleri yaşayan bireyler için geniş çapta ulaşılabilir olmalıdır. PSR yaklaşımlarının ayırt edici ve belirleyici özellikleri vardır ve bunlar alttaki gibidir:

• Şahısların yetersizlikleri ve meselelerinden ziyade değerlendirilen eforlu istikametlerine dayanır. Başka bir deyişle, şahsileştirilmiş maksat tanımlama ve iyileşme için esas olarak şahsın eforlu yönlerinden değerlendirilmesinden katlanır. Bu, meselelere ve beceriksizliklere odaklanan ananesel, hastalığa dayalı yaklaşımlardan büyük bir farktır.
• Bireylerin yeteneklerini yine keşfetmelerine ve galibiyetli bir biçimde ve kendiliğindene belirlenmiş bir hayat niteliğiyle yaşamak için gereken topluluk kaynaklarına ulaşmalarına destekçi olurlar. Buna göre, başkaları tarafından tanımlanan niyetler yerine hastanın niyetler belirlemesini kapsar.
• Bireyleri istihdam, eğitim, sosyal dayanaklar, esas hayat yetenekleri, boş zaman ve sıhhat de dâhil olmak üzere iyi ruh sıhhatinin tanımlayıcıları üzerinde anlamlı bir hayat odağına sahip olmalarını dayanaklar.
• Bu yaklaşım genellikle bireyleri işler ve barınma gibi seçtikleri maksat etraflarına yerleştirir, ardından bu etraflarda eğitilir ve dayanaklar. Benzer biçimde, sosyal maharet eğitimi gibi öteki eğitimler şahsın natürel ortamlarına reelleşir.
• PSR yaklaşımları tesirli olduğu bilimsel delillerle desteklenmektedir. Takviyelenen istihdam ve sıhhat programları gibi delillerle eforlu bir biçimde desteklenen bir dizi en iyi uygulamayı ve aynı zamanda yaşıt takviye programları gibi ortaya çıkan delillerle umut verici uygulamaları içerir. Bu yaklaşımlar, bütün bir cemiyet hayatı ve iyileştirilmiş hayat niteliği ile iyileşmeyi dayanaklar.

Psikososyal Rehabilitasyon Tarihi

Psikososyal Rehabilitasyon Nedir?1960 ve 1970’lerden evvel, ciddi ruhsal hastalıkları olan şahısların sağlık kurumuna yatırılması alışılmadık bir gidişat değildi. Us sıhhati meselelerinin rehabilitasyonuna yaklaşım o zamandan beri ehemmiyetli miktarda değişmiştir ve bu da müesseseselleşmenin kaldırılmasına yol açmıştır. Günümüzde ruh sıhhati meseleleri olan şahısların olabildiğince bağımsız bir biçimde yaşamalarına ve yaşadıkları topluluklara bütün olarak entegre olmalarına destekçi olmaya vurgu yapılmaktadır.

Us hastalığını çevreleyen mühürleme hala var olsa da, 2 PSR önyargıyı eksiltmeye ve sosyal katılımı teşvik etmeye çalışmaktadır. PSR , us hastalığının iyileşme modeli olarak öğrenilen modeli kullanır. Bütün iyileşme genellikle emeldir, ancak bütün iyileşme bir neticeden ziyade bir süreç olarak görülür. Bu yaklaşım, şahsın iyileşme potansiyeline, kuvvetlendirme, sosyal kapsama, takviye ve başa çıkma yetenekleri sağlamaya odaklanır. Herkesin yolculuğu fertsel ve eşsizdir, bu surattan PSR, maharetleri veya hastalıklarının tesirleri ne olursa olsun, insanların anlam, umut ve büyüme bulmasına destekçi olabilir.

Psikososyal Rehabilitasyon Prensipleri

Psikososyal Rehabilitasyon Nedir? Birey psikososyal hizmetlerin hangi şeklini alırsa alsın, esas niyetler arasında bazı duyguları sezmelerine destekçi olmak yer alır. Bu duygular alttaki gibidir:
• Umut: Bireyler, gidişatlarının bir neticeyi olarak morallerine bozulduğunu sezebilirler; rehabilitasyon, şahısların gelecek hakkında umutlu sezmelerine destekçi olmaya odaklanır.
• Kuvvetlendirilmiş: Her ferdin kendi amaçlarını tanımlayabildiğini ve bu emelleri hakikatleştirecek efora ve otonomluğa sahip olduğunu sezmesi gerekir.
• Becerikli: Rehabilitasyon, bireylere vaziyetlerini idaremelerine ve yaşamak istedikleri yaşamı yaşamalarına destekçi olacak yetenekleri öğretmeyi kastetmektedir. Buna hayat yetenekleri, iş yetenekleri, sosyal marifetler ve değişikleri dâhildir.
• Takviyeleme: Ruh sıhhati uzmanları takviye sunmalı ve hastalarının cemiyetlerinde ilişkiler ve sosyal irtibatlar kurmalarına destekçi olmalıdır.
Bu alanda çalışan ruh sıhhati uzmanlarının işlerine nasıl yanaştıklarına kılavuzluk etmeye destekçi olan bir dizi esas psikososyal rehabilitasyon prensibi vardır. Bu ilkeler alttaki gibidir:
• Tüm insanlar geliştirilebilecek potansiyele sahiptir.
• İnsanların kendi mukadderatını atama hakkı vardır.
• Vurgu, ferdin semptomlarından çok eforlu doğrultularıdır.
• Her şahsın gereksinimleri değişiktir.
• Profesyonel hizmetler vaat edilmeli ve muhtemel olduğu kadar bayağılaştırılmış bir etrafta reelleştirilmelidir.
• Sosyal bir bakım modeline tıbbi bir modelin aksine odaklanma vardır.
• Geçmişe statiklenmiş olmaktan çok şimdiye odaklanmıştır.

PSR rehabilitasyonları multidisiplinerdir ve genellikle doğası gereği biyopsikososyaldir. Bu bakış açısı, us hastalığının biyolojik, sosyal ve psikolojik sistemler dahil hayatın bir hayli alanını etkilediğini kabul eder.

Bu sistemlerin her biri yalnızca zekasal şartlardan etkilenmekle kalmaz, aynı zamanda parçalamaz bir biçimde birbirine bağlıdır. Bir şey bir alanı etkilediğinde, öteki alanlar üzerinde de tesiri olması kaçınılmazdır. Bunun ışığında, tüm-birey yaklaşımına özümser ve rehabilitasyon sürecine katkıda bulunmak için öteki ruh sıhhati uzmanları ve doktorların lüzumlu olabileceğini kabul eder. Bireysel bakım, hizmetlerin bir karışımını ve tesirli rehabilitasyonu gerektirebilir. Bu genellikle değişik alanlardan bakıma ulaşımın basitleştirilmesini sağlar. Psikososyal Rehabilitasyon Nedir?
Psikososyal Rehabilitasyon Nedir? Misalin, us hastalığı olan bir birey, esas hayat ve sosyal yetenekleri amaçlayan psikososyal rehabilitasyon hizmetlerine lüzum dinleyebilir, ancak aynı zamanda ilaç ve psikoterapi kapsayan rehabilitasyona da lüzum dinleyebilir. Takım yaklaşımı, şahsın belirtilen gayelere erişmek için gereken vasıtalara ve kaynaklara ulaşmasını sağlar. Rehabilitasyon iyileşme ve yine bütünleşme sürecine odaklanırken, vaziyetin rehabilitasyonu şahsın spesifik semptomlarını niyetler.

Psikososyal Rehabilitasyondan Kimler Faydalanabilir?

Pek çok birey psikososyal rehabilitasyondan faydalanabilir, ancak us hastalığı olan herkesin buna lüzumu yoktur. Bazı bireyler için ilaç, terapi veya iki rehabilitasyonun bir kombinasyonu işlevselliği geri kazanmak için yeterli olabilir. Rehabilitasyon, şahısların işleyişini geri kazanmalarına destekçi olmak için ek kurtarma dayanağına lüzum dinlediklerinde faydalı olabilir. PSR’den faydalanabilecek olan bireyler vardır ve bunlar alttaki gibidir:

• Rehabilitasyondan sonra bütün işlevlerini yerine getirmek için dayanağa lüzumu olan bireyler
• Manili olanlar ve birden fazla hayat alanında kesintisiz dayanağa lüzum dinleyenler
• İşlevsel iken takviye ve dayanağa lüzum dinlediklerini paydan fertler
• Bütün işleyişe erişmek için lüzum dinledikleri destekleyici civar ve kaynaklara sahip olmayan bireyler

Psikososyal Rehabilitasyon Nedir? Ayrıca PSR hizmetlerinden kronik ve ağır psikiyatrik rahatsızlığı olan bireyler de faydalanabilir. Rehabilitasyon, bu şahısların gidişatlarıyla işlev görmelerine ve başa çıkmalarına izin verecek esas yetenekleri bilmelerine destekçi olabilir. Us sıhhati gidişatının teşhisini takip eden zaman, büyük bir geçiş yarıyılıdır. Hastalar bazı işlevleri kaybedebilir ancak yeni yaklaşımlar, vaziyetlerini daha iyi idaremelerine izin verir. Gidişatları, mektebe gitmeyi, çalışmayı veya başkalarıyla destekleyici ilişkiler sürdürmeyi güçleştirmiş olabilir. Şahsın çalışma, barınma gidişatı ve aile yaşamı dâhil olmak üzere hayatın bir hayli doğrultuyu etkilenebilir. Altta uyuyan gidişat rehabilitasyon yoluyla ele alındıktan sonra rehabilitasyon süreci, şahısların dolu ve tatmin edici bir hayat sürmeleri için lüzum dinledikleri yetenekleri ve takviyeyi bulmalarına destekçi olmaya odaklanır.

En güncel doğru bilgiler dogrubilgi.net farkıyla sunulmuştur.

Ayrıca Psiko-Sosyal Rehabilitasyonda Kullanılan Yaklaşımlar ile ilgili diğer makalemize de linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan İşletmelerde Kriz İdare Tasarısına İlave Edilmesi Gereken 5 Unsur başlıklı makalemizde Şirketlerde Kriz Yönetim Planına Eklenmesi Gereken 5 Unsur hakkında bilgiler verilmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments