Salı, Mayıs 17, 2022
Ana Sayfa Güncel Psiko-Sosyal Rehabilitasyonda Kullanılan Yaklaşımlar

Psiko-Sosyal Rehabilitasyonda Kullanılan Yaklaşımlar

Psiko-Sosyal Rehabilitasyonda Kullanılan Yaklaşımlar

Psikososyal rehabilitasyon, şahısların bağımsızlığa erişmek için motive oldukları ve amaçlarına erişmek için geçim sağlayabilecekleri esas fikrine direnmektedir. Kullanılan mevcut yaklaşımlar, ortaya çıkan, gelecek taahhüt eden uygulamaların yanı gizeme delile dayalı en iyi uygulamaların bir kombinasyonudur. Hangi spesifik taktikler kullanılırsa kullanılsın, odak noktası sosyal ve psikolojik işleyişi yine sağlamaktır.

Spesifik psikososyal rehabilitasyon rehabilitasyonları, bireyin lüzumlarına ve mevcut kaynaklara bağlı olarak hadiseden gidişata ehemmiyetli miktarda değişir. Süreç son derece şahsileştirilmiş, birey merkezli ve işbirliğine dayalıdır. Tesirli rehabilitasyon, hastanın hayatını ve işleyişini ele alan kapsamlı bir tasarıyı kapsar ve bir PSR uzmanı genellikle sürecin sadece bir parçasıdır. Tasarı genellikle bir psikiyatrist, muayenehane psikolog veya lisanslı bir danışman tarafını sorgulanır ve süreç tipik olarak danışanla fertsel olarak ve cemiyet etrafında çalışmayı kapsar.

PSR Bireyin Eforlu Yönlerine Sabreder

Psiko-sosyal Rehabilitasyonda Kullanılan YaklaşımlarPsikososyal rehabilitasyonlar, cılızlık alanlarına odaklanmak yerine, danışanları kuvvetlendirmeye ve mevcut marifetlerini geliştirmeye odaklanır. Bu marifetler, gözlem, modelleme, eğitim ve uygulama yoluyla değişik ehemmiyetli hayat hünerlerinin geliştirilebileceği bir esas oluşturmaya destekçi olur. Psikososyal rehabilitasyonun ele alabileceği bazı belli alanlar, alttakileri artırmak için planlanmış kabiliyet eğitimi ve tecrübeleri kapsar:
• Elastiklik ve akılsal dayanıklılık
• Problem çözme
• Benlik hürmeti
• Sosyal yetenekler
• Stres Yönetimi
Bu, belli hünerlere odaklanan bire bir eğitim seansları yoluyla hakikatleştirilir, yemek pişirme veya cümbüş gibi değişik hayat alanlarındaki eğitim ve tecrübeleri birleştirmeyi de içeri. Bu cins tecrübeler, şahısların hünerlerini tehlikesiz bir etrafta, PSR uzmanlarının himayeyi ve yardımı ile uygulamalarına imkân tanır.

PSR Bütünseldir

Psiko-Sosyal Rehabilitasyonda Kullanılan Yaklaşımlar Psikososyal rehabilitasyon, bireyin hayatının genel akılsal ve fiziksel iyiliğine katkıda bulunan alanlarını ele almaya çalışır. Bu alanında çalışan profesyoneller, bir dizi fertsel ve cemiyet esaslı psikolojik hizmetler sunar. Ruh sıhhati uzmanları, her hastanın lüzumlarını tanımlarken aynı zamanda fiziksel ve sosyal etrafa bakar, hizmet tasarıyı geliştirir ve değişik profesyonellerle beraber çalışırlar. PSR uzmanları, her bir hastanın vaziyetine bakarak ve topluluklarında olabildiğince bağımsız bir biçimde yaşamak ve işlev görmek için neye lüzumları olduğunu tanımlamaya destekçi olu. Bu genellikle, hastanın hangi hizmetlere gereksinimi olduğunu tanımlamayı, bu hizmetleri toplulukta konumlandırmayı ve bu hizmetlerin sunumunu koordine etmeyi kapsar.

PSR Birey Odaklı

Hasta, muvaffak olmayı umduğu şey için gayeler tanımlamada rol oynar ve her hastanın gayeleri, özel lüzumları veya kaygılarına göre şahsileştirilir. Rehabilitasyon süreci, terapistin danışanın amaçlarının ne olması gerektiğine karar vermesi ile alakalı değildir. Bunun yerine, birey neyi muvaffak olmak istediğini tanımlayabilir ve daha sonra odak noktası, bu amaçlara erişmek için gereksinim dinledikleri yardımı ve kaynakları sağlamaktır.

İlgi Alanları

Psiko-Sosyal Rehabilitasyonda Kullanılan Yaklaşımlar ; Psikososyal rehabilitasyon yoluyla ele alınan esas alanlar arasında esas hayat marifetleri, aile ilişkileri, yaşıt ve sosyal ilişkiler, istihdam, eğitim, cümbüş, sıhhat ve enerjiklik yer alır.

Psiko-sosyal Rehabilitasyonda Kullanılan Yaklaşımlar
İş

Çalışmanın ruh sıhhati üzerinde bereketli tesirleri vardır ve şahısların kendilerini üretken sezmelerine destekçi olabilir, bu sebeple mesleksel dayanak, psikososyal rehabilitasyonun ehemmiyetli bir bileşenidir.
İş bulmak ve sürdürmek genellikle sosyal iletişimleri geliştirebilir, özgüveninizi artırabilir ve genel hayat niteliğini iyileştirebilir. Psikososyal rehabilitasyon çalışanları ayrıca hastalara iş bulma ve sürdürme mevzusunda destekçi olur. Bu, şahısların mesleksel yetenekler geliştirmesine, cemiyetteki istihdam hizmetlerine bağlamayı, kariyer tasarılamasına ve erişim takviyeyi sağlamayı kapsayabilir. PSR sürecinin bu güzergahı, iş müracaatlarını doldurma veya iş görüşmelerini uygulama takviyeyi kapsayabilir. Değişik gidişatlarda, alıcılar hünerlerini geliştirebilecekleri ve uygulayabilecekleri geçici veya desteklenen çalışma civarlarında çalışabilirler.

İlişkiler

Sosyal yetenekler ve kişilerarası işlevsellik, psikososyal rehabilitasyonun ehemmiyetli parçalarıdır. Beceri eğitimi, insanların aile, iş, mektep, dostluklar ve romantizm dahil sosyal dünyalarında daha iyi işlev görmelerine destekçi olmaya odaklanır. Bu, duygusal kavrayış, kişilerarası problem çözme, laflı ve konuşma kabiliyetleri veya lafsız irtibat ile alakalı maharetlerin öğretilmesiyle muvaffak olunur.

Topluluk İşleyişi

Psikososyal rehabilitasyonun en ehemmiyetli niyetlerinden biri, us hastalığı olanların cemiyetleriyle daha iyi bütünleşmelerine destekçi olmaktır. Bu sebeple, uzmanlar genellikle topluluk civarlarında ve konumlarında hastalarla beraber çalışır. Misalin, PSR hizmetleri alan bir çocuk, mektep civarlarında bir ruh sıhhati uzmanıyla beraber çalışabilir, ancak çocuk ayrıca mahallî işyerlerine, hekim muayenehanelerine, kütüphanelere ve değişik vaziyetlere sosyal gezilerde zaman geçirebilir. Bu civarlarda sosyal ve hayat hünerlerini uygulamak, danışanların tecrübe kazanmalarına ve günlük hayatın bir parçası olarak karşılaşabilecekleri etkileşimleri prova etmelerine imkân tanır.
PSR’nin emeli, alıcıların topluluklarıyla olabildiğince bütün bir biçimde meşgul olmalarına destekçi olmaktır ve süreçte kullanılan taktiklerin çoğu, alıcıların topluluklarına bütün olarak entegre olmalarına destekçi olmayı kastetmektedir. Bunu yapmak sadece bir bireyin hayat niteliğini iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda devamlı bir sosyal takviye ağı oluşturmaya da destekçi olur.

Psikososyal Rehabilitasyonun Aktifliği

PSR rehabilitasyonlarının neticelerini ve tesirliliğini inceleyen araştırmalar hali hazırda devam etmektedir, ancak bu yaklaşımların genel olarak bereketli bir tesire sahip olduğunu gösteren deliller vardır.

PSR Hayat Becerilerini Geliştirebilir

Şizofreni ve duygusal bozukluk hastaları üzerinde yapılan bir araştırma, psikososyal rehabilitasyonun aile ilişkileri, irtibat, cemiyet katılımı, öz bakım, para yönetimi, erişim ve mesleksel marifetler gibi muhtelif kabiliyet alanlarında ehemmiyetli yararlarla iletişimli olduğu bulunmuştur.

PSR Genel Sıhhattan FaydalanabilirPsiko-sosyal Rehabilitasyonda Kullanılan Yaklaşımlar

Yapılan araştırmalar, PSR’nin bir bireyin refahını ve görünümünü iyileştirmeye destekçi olabileceğini göstermiştir. Yayınlanan bir çalışmada, ciddi duygusal rahatsızlıkları olan çocukların % 78’i, 13 aylık psikososyal rehabilitasyondan sonra psikolojik semptomlarda ve psikososyal işlevsellikte ehemmiyetli büyümeler göstermişlerdir.

PSR Ciddi Psikiyatrik Gidişatlarda Destekçi Olabilir

Psikososyal rehabilitasyonların gözden geçirilmesi, bu yaklaşımların şizofreninin iyileşmesinde de umut taahhüt ettiğini göstermiştir. PSR’de sıklıkla kullanılan sosyal kabiliyet eğitimi ve öğrenişsel iyileştirme gibi rehabilite edici taktiklerin sosyal işlevsellik, iş kurtarma ve bağımsız hayat gibi ehemmiyetli alanların ele alınmasında destekçi olduğu bulunmuştur.

Psikososyal rehabilitasyon her zaman lüzumlu değildir, ancak kapsamlı bir rehabilitasyon programının destekçi bir parçası olabilir. İyileşmeyi teşvik ederek, hayat niteliğini artırarak ve cemiyet entegrasyonunu teşvik ederek, PSR, bir us sıhhati meseleyi teşhisi konmuş şahıslar için ehemmiyetli bir kaynak olabilir. Bu cins hizmetler, ruh sıhhati meseleleri olan şahısların hünerlerini geliştirmelerine, eforlu istikametlerini tanımlamalarına, hayatlarında, işlerinde ve ilişkilerinde galibiyetli olma kapasitelerini geliştirmelerine destekçi olabilir.

En güncel doğru bilgiler dogrubilgi.net farkıyla sunulmuştur.

 

Bir önceki yazımız olan Pandemi Sürecinde Yaşlıları Gözetmenin Ehemmiyeti başlıklı makalemizde Pandemi Sürecinde Yaşlıları Korumanın Önemi hakkında bilgiler verilmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments