Salı, Mayıs 17, 2022
Ana Sayfa Sanat Farkındalık Esasli Sanat Terapisi MBAT Nedir, Kullanıldığı Alanlar Nelerdir?

Farkındalık Esasli Sanat Terapisi MBAT Nedir, Kullanıldığı Alanlar Nelerdir?

Farkındalık esaslı sanat terapisi oranla yeni bir kavramdır. Bu terapi biçimi sanat teraripisinin aksine, farkındalık ile sanat terapisinin bir arada kullanıldığı bir terapidir. Bu kavram ilk olarak psikolog ve yazar Laury Rappaport tarafından 2009 senesinde, Farkındalık ve Sanat Terapileri adlı kitapta bahsedilmiştir. En kolay anlamıyla MBAT, farkındalık eğitiminin misalin, meditasyon verimlerini bir sanat terapisi çerçevesi yapısı içinde birleştirmektedir. Bu yazıda farkındalık esaslı sanat terapisinin ne olduğu ve kullanım alanları hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Farkındalık Esasli Sanat Terapisi MBAT Tanımı

Farkındalık esaslı sanat terapisi kavramının yaratılmasına dahil olan birkaç bileşen vardır. Bunlar şu biçimdedir:

Farkındalık

Farkındalık Temelli Sanat Terapisi MBAT Nedir, Kullanıldığı Alanlar Nelerdir?Farkındalık kavramı Budist uygulamasından doğmuştur ve duyguların farkındalığına, vücuttaki fiziksel duyumlara ve şuura odaklanmayı yansıtmaktadır. Dikkatli olduğunda, öz farkındalık, tecrübeler ve günlük hayat üzerine düşünme kapasitesi açısından gelişmiş bir marifete sahip olunmaktadır.

Sanat Terapisi

Sanat terapisi ilk olarak 1940’larda sanatı terapiye bir yaklaşım veya psikoterapinin bir parçası olarak kullanma usulü olarak popüler hale gelmiştir. Bunun ne anlama geldiğini kavramak için misal vermek gerekirse; terapi olarak sanat tekniğinde, bir alıcı olarak, içinde yakalanan duyguları belirlemenin ve özgür vazgeçmenin bir yolu olarak sanat yaratılır. Sanat psikoterapisinde terapist olan biri, psikolojik meseleleri ve duyguların hakkında içgörü geliştirmek için yaratılan sanatı tahlil eder.

Farkındalık Esasli Stres Eksiltme

Farkındalık esaslı sanat terapisinin bir lideri olan farkındalık esaslı stres eksiltme MBSR alıcıların vaziyetlere bir kabullenme ve farkındalık yerinden yanaşmalarına destekçi olmak için kullanılır. Bu biçimde MBSR, manevi benliği ve duyguları kavramak için geliştirilmiş bir tekniktir. MBSR, beden tarama ve meditasyon gibi tekniklerden faydalanır.

Farkındalık Esasli Sanat Terapisi

Farkındalık kavramlarının sanat terapisi ile birleştirilmesi, ilk olarak Rappaport tarafından önerildiği gibi farkındalığa dayalı sanat terapisi olarak öğrenilen terapötik rehabilitasyonla sonuçlanır. Bu rehabilitasyon, farkındalık felsefesini bir sanat terapisi civarında birleştirir. Başka bir deyişle, bireyin kendisini keşfetmenin bir yolu olarak şuurlu bir biçimde sanat yapma, yaratıcı sürecine dahil olunur.
MBAT, psikoloji alanında iyileştirme için bir taşıt olarak yavaş yavaş kabul görmüştür, ancak özellikle hem rehabilitasyon hem de hakimiyet gruplarıyla yapılan çalışmalarda araştırmaya dayalı ispatlar hala beceriksizdir MBAT’nin bir plasebo rehabilitasyonundan daha iyi olduğunu doğrulamak için. Farkındalık esaslı sanat terapisinin bir başka ismi, tecrübenin bir parçası olarak odak kayması üzerindeki vurguyu yansıtan “odak odaklı sanat terapisi” dir.
Rappaport, MBAT kavramını önerirken, psikoterapist Eugene Gendlin’in odaklanma kuramının çalışmasını birleştirmiştir. Gendlin, terapide en çok büyüme gösteren danışanların iç fiziksel benlikleri ile iletişimli olanlar olduğunu fark etmiştir. Öznamda farkındalık esaslı sanat terapisi, hayal eforunu bedene bağlar ve sözcüklerle ifade edilemeyen duyguların ifade edilmesini sağlamaktadır.

Farkındalık Esasli Sanat Terapisinin MBAT Verimleri

Farkındalık esaslı sanat terapisinin rakamsız verimi, deneysel araştırmalar yoluyla tespit edilmiştir. MBAT’a verdikleri cevaplar açısından umut taahhüt eden bazı psikolojik meseleler şunları kapsar özellikle birleşik fiziksel hastalıkları olan şahıslarda:
• Anksiyete bozuklukları
• Yeme bozuklukları
• Makûs madde kullanımı nüks ihtiyata
• Depresif bozukluklar
• Stresle alakalı meseleler
• Hiddetle alakalı meseleler
Genellikle MBAT, koroner atardamar hastalığı KAH ve değişik kanser cinsleri dahil olmak üzere psikolojik endişeleri gidermek için fiziksel hastalığı olan şahıslarda kullanılır. Bu fertler için farkındalık esaslı sanat terapisi, kasvet seviyelerini düşürmeye ve hayat niteliğini iyileştirmeye destekçi olabilir. Literatürde gösterilen MBAT’in emin psikolojik verimlerinden kimileri şunlardır:
• Psikolojik kararın geliştirilmesi
• Hayat niteliğinin QoLiyileştirilmesi
• Sakin, odaklanmış bir dikkat vaziyetini yansıtan beyin kumpaslarındaki farklılıklar
• Beyindeki daha kalın ve daha gelişmiş gri madde alanları
• Beyinde sanat yaratmaya ve buna odaklanmaya imkân tanıyan asap yollarının gelişimi
• Psikolojik kasvet anındaki farkındalığın eksilmesinin önüne geçilir
• Duygusal farkındalıkta çoğalış
• Hakimiyet duygusu ve iç düşünceleri paylaşma becerisinin çoğalması
• Saklı kalmış esas meselelere ait gelişmiş farkındalık
• Soyut duyguları iletme mahareti
• Benlik hürmeti ve kendini kabul etmede çoğalış
• Dikkat vaktinin çoğalışı
Son olarak, farkındalık esaslı sanat terapisi verimlidir zira pratik yapmak, psikoterapi buluşmalarına katılmaktan daha basit olabilir kendiliğindene dayanak MBAT vaziyetinde. Meditasyon, sanat esaslı bir hayli farkındalık cinsi gibi konutta kendi başınıza uygulanabilir. Bu, bir terapistle etkileşimin yerini almasa da, stresle çaba etmek ve psikolojik güçlükleri idaremek için MBAT’ı günlük hayatta uygulamanın bir hayli uygun maliyetli yolları bulunmaktadır.

Farkındalık Esasli Sanat Terapisinin MBAT Misalleri

Farkındalık Temelli Sanat Terapisi MBAT Nedir, Kullanıldığı Alanlar Nelerdir?Uygulamada MBAT genellikle bir terapi civarında uygulanmasına karşın, bu faaliyetlerin çoğunu konutta da uygulayabilmek olasıdır. Fikir vermesi için bazı farkındalık esaslı sanat terapisi teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. MBAT, yalnızca konutta kendi başınıza yapılıyor olunsa dahi, yaşama karşı daha fazla farkındalık geliştirmenin cümbüşlü bir yolu olabilir. Haftada bir saat süresince farkındalık ve sanatı bütünleştiren bir uygulama yapılması psikolojik sıhhate büyük ihtimalle gözle görülür faydalar sağlayacaktır. Bu terapinin tekniklerinden kimiler şu biçimdedir:
• Kendi profilini çizmek: Bu bireyin kendini kabul etme alıştırmasıdır. Profilini olabildiğince asılcı belirlemeye çalışmalı ve fotoğrafta tanımlanan hatalar kabul edilmelidir.
• Sanat materyallerini dikkatlice araştırmak: Beş duyunun tümü kullanılarak sanat dikkatli bir gözle araştırılmalıdır. Ne görüyorsun, seziyorsun, değiyorsun, dinliyorsun, tadıyorsun? Duyusal uyarımla meşgul olun ve günlük hayatta her türlü sanat şekline verilen tepkiler izlenmelidir.
• Duyguları ifade etmek için sanatı kullanma: Fotoğraf yaparken, şekillendirirken, çizerken veya başka bir biçimde sanat yaratırken, vücudun tecrübelediği duygular ve hisler kanalize edilmeye çalışılmalıdır. Çizim yaparken veya renklendirirken sezilen rastgele bir fiziksel his gözlemlenmelidir. Hafta süresince geçirilen mutlu veya stresli vakalar sanatla ifade edilmelidir.
• Sızının seviyelerine dikkat etme: Fiziksel bir hastalık sebebiyle kronik sızı ile yaşıyorsa, sanatı yaparken sızı seviyelerinin nasıl değiştiğine dikkat edilmelidir.
• Basit sanatsal içerikler üretme: Bu terapide illa anlamlı hoş sanat yapıtları üretmeye çalışılmamalıdır. Mesela ayak tabanı boyanarak, kağıt üzerinde yürüyerek sanat yaratılabilir.
• Kolaj oluşturma: Duyguları ifade eden bir kolaj oluşturulabilir.
• Terapinin evveli ve sonrasını değerlendirme: Bu terapiden sonra psikolojik sıhhatte iyileşme olup olmadığını görmek için bireyin kendini nasıl sezdiğini değerlendirmesi gerekir.

Çocuklarla Farkındalık Esasli Sanat Terapisi MBAT Kullanımı

Farkındalık esaslı sanat terapisi, travma yaşayan veya fiziksel bir hastalık geçiren ve sağlık kurumuna kaldırılan çocuklarda kullanılmıştır. Misalin, çocuklardan geleceği hayal etmeleri veya nasıl sezdiklerini paylaşmaları istenebilir. Çocuklarla beraber kullanıldığında, MBAT’nin öz farkındalığı, dayanıklılığı ve öz-şefkati artırdığı gösterilmiştir.

Farkındalık Esasli Sanat Terapisinde MBAT Seçenek Yaklaşımlar

Ananesel sanat imaline ek olarak, farkındalık esaslı sanat terapisi, drama terapisi ve müzik terapisini kapsayabilir. Bu MBAT şekilleri, duyguları dönüştürmek ve gevşemeyi iyileştirmek için sanatı kullanır. Misalin, Farkındalık Temelli Sanat Terapisi MBAT Nedir, Kullanıldığı Alanlar Nelerdir?çocuklar fiziksel hastalıklar, oyuncuların soluk alma ve imgeleme yönergelerini kapsayan bir oyununu izleyerek farkındalığa katılmayı bilebilirler.

Palyatif Bakım ve Farkındalık Esasli Sanat Terapisinde MBAT

Hayatın sonuna yanaşan hastalar için farkındalık esaslı sanat terapisi, maneviyatla, hayattaki anlamla, inançla ve sulhla irtibat kurmaya destekçi olabilir. MBAT, hastalığın fiziksel semptomlarını eksiltmeye destekçi olamasa da, palyatif bakımın amaçlarını yansıtan, kasvet zamanlarında duygusal iyiliği ve psikolojik eforu iyileştirmede faydalı olabilir.
Netice olarak; farkındalık esaslı sanat terapisi, özellikle fiziksel hastalık veya hayat sonu evhamları gibi öteki meseleleri yaşayanlar arasında psikolojik meseleleri idaremeye destekçi olacak bir usul sunmak için farkındalık ve sanatı birleştirir. Bireyin kendisi veya hoşlandığı biri bu cins meselelerle çaba ediyorsa, bir psikoterapist veya başka bir us sıhhati uzmanı tarafından sunulan veya konutta kendi başınıza uygulanan MBAT, hayat niteliğini ve genel psikolojik sıhhatini iyileştirmede destekçi olabilir.

Bibliyografi:
https://www.verywellmind.com/mindfulness-based-arkası-therapy-4588189
https://www.alongsideyou.ca/wp-content/uploads/2017/01/ArtandMindfulnessForFamilies.pdf

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

En güncel doğru bilgiler dogrubilgi.net farkıyla sunulmuştur.

Son Dakika Haberleri için tıklayın.

Bir önceki yazımız olan Erwin Panofsky’nin Sanat Teoriyi başlıklı makalemizde Erwin Panofsky'nin Sanat Kuramı hakkında bilgiler verilmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments