Cuma, Eylül 24, 2021
Ana Sayfa Sağlık Eksik Beslenmenin Sınıflandırılması ve Tarihi

Eksik Beslenmenin Sınıflandırılması ve Tarihi

Makûs beslenme, sırasıyla eksik beslenme, fazla beslenme, mikro gıdayla ilişkili eksik beslenme, şiddetli akut SAM, orta akut MAM ve evrensel akut eksik beslenme GAM olmak üzere değişik kategorilere sınıflandırılabilir. Beden kitle indeksinin BMI değerlendirilmesi, bu kategorilerden kimilerini ayırt etkenin en ehemmiyetli yollarından biridir.

Eksik beslenme bodurluk, fazla cılızlık, eksik kilo ve mikro yiyecek noksanlıklarından oluşur. Bodurluk, çocukların yaşa göre boylarının banalden daha düşük olduğu bir gidişatı ifade eder. Zayıflama, sıradan kilodan daha düşük kiloyu ifade ederken, cılızlık, yaşa-göre-banalden daha düşük ağırlığı ifade eder.

Mikrobesin beceriksizliği, eksik vitamin ve mineral alımını ifade eder. Daha teknik terimlerle, Dünya Sıhhat Teşkilatı bu terimleri alttaki gibi tanımlar. Düşük ağırlık, DSÖ Çocuk Büyüme Standartları medyanının yaş <2 standart sapmaları SD için ağırlık olarak belirlenir.

Bodurluk, DSÖ Çocuk Büyüme Standartları medyanının yaş <2 SS için boy uzunluğu olarak belirlenir. Zayıflama, DSÖ Çocuk Büyüme Standartları medyanının <2 SD boy ağırlığı olarak belirlenir. Bunlardan kimilerine yatkınlık yaratan etmenler öğrenilmektedir. Düşük doğum ağırlığı, intrauterin sihrime geriliği veya kısıtlaması, prematürite veya her ikisi ile ilişkilidir. Bu vaziyetin nihayetinde korunmasız cemiyetlerde makûs sıhhate yatkınlık yaratması olasıdır. Bu gidişatlar, erişkinlikte çoğalan sihrime, öğrenişsel ve kronik hastalık gelişiminin yanı gizeme, özellikle yeni doğanlarda morbidite ve mortaliteye yatkınlık yaratır. Düşük doğum ağırlıklı bebeklerin, sıhhatli bebeklere göre bunlardan can verme ihtimali 20 kat daha fazladır. Yetersiz Beslenmenin Sınıflandırılması ve Tarihi

Fazla beslenme obezite ve fazla kilodan oluşur.

Bunlar, hayat stili bozuklukları, özellikle de inme ve hatta bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan morbidite ve mortaliteden mesul kansere neden olabilen diabetes mellitus ve kardiyovasküler hastalıklarla giderek daha fazla ilişkilendirildiği için ehemmiyetlidir. Daha teknik terimlerle, fazla kilo, DSÖ Çocuk Büyüme Standartları medyanının> +2 SD’sine göre ağırlık olarak belirlenir.
Eksik beslenme ve daha evvel tarif edilen öbür hazırlayıcı etmenlere sahip cemiyetlerde eksik beslenme yaygın olsa da, fazla beslenme, daha hareketsiz hayatlar yaşamaya eğilimli ve daha lezzetli ve süratli hazırlanmış abur cuburları karşılayabilen daha varlıklı cemiyetlerle bütün tersine ilişkilidir. Bu cins gıdalar oranla ucuzdur ve dünya popülasyonunun büyük bir kesimi tarafından basitçe elde edilebilir. Alakalı beslenme bozukluklarındaki çoğalışa şaşmamalı. Beslenme vaziyetindeki değişiklikler, emin bir topluluktaki fertsel ailelerde de görülebilir.

Mikrobesin kaynaklı eksik beslenme, eksik vitamin ve mineral alımından kaynaklanmaktadır Mikro yiyecekler, bedenin insan bedeninin muntazam gelişmesi ve büyümesi için lüzumlu olan enzimleri, hormonları ve öbür lüzumlu maddeleri üretmesini sağlar.

En lüzumlu mikro yiyecekler arasında iyot, A vitamini ve demir bulunur. Bu mikro yiyeceklerin beceriksizliği, özellikle çocuklar ve düşük sosyoekonomik vaziyetteki hamile bayanlar arasında büyük sıhhat tehditlerini durdurmuştur.Kategoriler esas olarak eksik beslenmenin yönetimi içindir. Orta derecede akut eksik beslenme MAM, 2 ile -3 arasında boya göre ağırlık z – skorunu WHZ veya 115 ile <125 mm arasında orta üst kol etrafını Yetersiz Beslenmenin Sınıflandırılması ve TarihiMUAC ifade eder. Şiddetli akut eksik beslenme SAM, WHZ <-3 veya MUAC <115 mm veya iki taraflı çukur ödemi veya her ikisini ifade eder. Küresel akut eksik beslenme GAM, MAM ve SAM kombinasyonunu ifade eder ve popülasyon seviyesinde beslenme vaziyetinin bir ölçümü ve acil bir vaziyetin ciddiyetinin bir göstergesi olarak kullanılır. Beş yaş ve altı çocuklar arasında eksik beslenmenin şiddeti için yaygınlık eşikleri başka bir yerde açıklanmıştır.

Eksik Beslenmeyi Sınıflandırmasının Tarihsel Geçmişi

Eksik beslenme sınıflandırmalarının belgelenmiş tarihsel arka tasarısının bir kısmı, Gómez ve Galvan’in, Mexico City’de eksik beslenen çocuklar arasında vefatla ilişkili olduğunu düşündükleri etmenleri araştırdıkları 1956 senesine kadar uzanmaktadır. Başlangıçta, bu sınıflandırma sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü derecelere direniyordu. Dereceler, yaş için emin bir ortanca ağırlık yüzdesinin altındaki ağırlığa direnmektedir. Bu sınıflandırmaya göre, çoğalan eksik beslenme derecesi ile vefat tehlikeyi çoğalmaktadır. Yetersiz Beslenmenin Sınıflandırılması ve Tarihi

Gomez’in orijinal sınıflandırmasının bir uyarlaması bugün hala kullanılmaktadır.

Bu farklılık, popülasyonlar içindeki ve arasındaki eksik beslenmeyi karşılaştırmanın bir yolunu sağlasa da, bu sınıflandırma aşırısıyla sevinci olduğu gerekçesine tenkit etilmiştir ve tek başına boyun eksik beslenmenin en iyi göstergesi olmayabileceği hakikatinin dışında, fazla kiloyu eksik beslenmenin bir sınıflandırması olarak görmemektedir. Erken doğan çocuklar iyi beslenseler dahi yaşlarına göre kısa kabul edilebilirler. Bununla beraber, tenkit John Conrad Waterlow tarafından yeni bir eksik beslenme sınıflandırması yapılmasına yol açmıştır. Bu sebeple Waterlow sınıflandırması, kronik eksik beslenmeden kaynaklanan bodurluğu göstermek için boya göre ağırlığı akut eksik beslenme epizotlarını gösterir boyla boyla birleştirir. Waterlow sınıflandırmasının Gomez sınıflandırmasına göre bir avantajı, yaşları öğrenilmese dahi boy ağırlığının araştırılabilmesidir. Dünya Sıhhat Teşkilatı o zamandan beri bu sınıflandırmaların kimilerini değiştirmiştir.

En güncel doğru bilgiler dogrubilgi.net farkıyla sunulmuştur.

Son Dakika Haberleri için tıklayın.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments