Salı, Mayıs 17, 2022
Ana Sayfa Genel Barents Denizi Hakkında Öğrenilmesi Gerekenler

Barents Denizi Hakkında Öğrenilmesi Gerekenler

Barents Denizi, Arktik Ummanı’nu çevreleyen kıta sahanlığındadır. Batıda Norveç Denizi ile kuzeyde Arktik Ummanı ve doğuda Kara Deniz ile birleşir. Konturları, batıda Norveç ve Spitsbergen arasındaki kıtasal meyil, kuzeyde Arktik Ummanı’na doğru kıta yamacının tepesi vardır. Ve doğuda Novaya Zemlya takımadaları ve güneyde hem Norveç hem de Rusya kıyıları ile çizilir. Takribî 1,4 milyon kilometre […]

Barents Denizi, Arktik Ummanı’nu çevreleyen kıta sahanlığındadır. Batıda Norveç Denizi ile kuzeyde Arktik Ummanı ve doğuda Kara Deniz ile birleşir. Konturları, batıda Norveç ve Spitsbergen arasındaki kıtasal meyil, kuzeyde Arktik Ummanı’na doğru kıta yamacının tepesi vardır. Ve doğuda Novaya Zemlya takımadaları ve güneyde hem Norveç hem de Rusya kıyıları ile çizilir. Takribî 1,4 milyon kilometre 2’lik bir alanı kaplamaktadır ve Bear Island Trough’un batı ucunda vasati derinliği takribî 230 m ve maksimum derinliği takribî 500 m’dir.
Topografyası, derinliği 100 ila 200 m arasında değişen, sığ kıyı alanlarıyla dağılmış çukurlar ve havzalar 300-500 m derinliğinde ile karakterizedir. En büyük üç banka Merkez Bankası, Büyük Banka ve Spitsbergen Bankası’dır. Orta Barents Denizi’nden kuzeye ve batıya kıta sahanlığının kırılmasına kadar 300 m derinliğin üzerinde birkaç çukur vardır. Bu batı çukurları, Atlantik sularının Barents Denizi’nin merkezine akmasına izin verir. Barents Denizi, Rusya ve Norveç arasında paylaşılmaktadır ve aksi takdirde politik gerilimlerin damgasını vurduğu yarıyıllarda dahi balıkçılık idaresinde oranla galibiyetli bir işbirliğinin uzun bir geçmişi vardır.

Barents Denizi Hakkında Bilinmesi GerekenlerBentos ve Kabuklu Deniz Mahsulleri

Deniz tabanında çok muhtelif organizmalar bulunur. Kimileri çökeltilere definelidir, ötekileri bir alt katmana bağlıdır, kimileri yavaş ve soğukkanlıdır, ötekileri dolaşıcı ve süratlidir. Barents Denizi’nde 3050’den fazla bentik omurgasız cinsi yaşar. Denizdeki bentik ekosistemler, hem doğrudan ekonomik terimler hem de ekosistem işlevleri açısından ehemmiyetli bedele sahiptir. Bölgede tarak, karides ve kral yengeci hasadı yapılır. Kar yengeci, Barents Denizi’ndeki potansiyel bir ticari cins olarak kabul edilebilir. Denizhıyarı, salyangoz ve çift kabuklular gibi bir hayli bentos cinsi de biyolojik araştırma veya potansiyel bir yiyecek kaynağı olarak alaka çekicidir. Mezgit, morina, yayın balığı ve çoğu yassı balık gibi ehemmiyetli balık cinsleri öncelikle bentosla beslenir.
Başta çift kabuklular olmak üzere pek çok bentik hayvan, ummandaki parçacıkları filtreler ve su kolonundaki parçacıkları tesirli bir biçimde giderir. Ötekileri ölü organizmaları arınarak bedelli gıdaları su kolonuna geri döndürür. Detritu lar besleyiciler ve öteki faal kazıcılar kumpaslı olarak dipteki çökeltileri hareket ettirir. Bu sebeple çökelti oksijen içeriğini ve aynı karadaki solucanlar gibi genel üretkenliği artırır. Bentosun toplam biyokütlesindeki 1924-1935’deri 1968-1970’e düşüş denizin çoğunda alana gelmiş ve bir hayli analist tarafından abuhava farklılığına atfedilmiştir. Ancak bu biyokütle azaltımının arttaki mekanizma net değildir. Kuzey karidesleri, Barents Denizi ve Spitsbergen sularının en derin bölgelerinde bulunur. En yoğun konsantrasyonlar 200 ila 350 metre arasındaki derinliklerdedir. Bu cins, temel olarak artıklarla, ancak aynı zamanda pak besinlerle de beslenirler. Ayrıca bir hayli balık cinsi ve fok balığı için gıda maddesi olarak ehemmiyetlidir.
Kızıl kral yengeci 1960’larda Barents Denizi’ne ortaya çıkmıştır. Hali Hazırda ehemmiyetli bir ticari cinstir ve erişkin kırmızı kral yengeçleri fırsatçı omnivorlardır. Kar yengeci, maksatlı olarak bu bölgeye getirilen istilacı bir cinstir. Bu cinsin Barents Denizi’ndeki ilk kayıtları 1996’da yapılmıştır. 2003’deri beri morina, mezgit, kurt ve dikenli patenlerin midelerinde kar yengeçleri bulunmuştur, bu da yengeç bolluğunun ve mesken yoğunluğunun ehemmiyetli miktarda çoğaldığını gösterir. İzlanda tarağı, tüm sığ alanlarda yaygın olan, yavaş gelişen bir cinstir. Genellikle sert tabanlı substratla ilişkilidir ve en yaygın olarak güçlü akımların olduğu alanlardadır. Tarak, bir filtre besleyicidir ve bu sebeple büyük miktarda mevsimsel fitoplankton yapımına bağlıdır. Bu da gelişmesi üzerinde tesirleri vardır ve ömrü 30 sene ve üzeridir.
Barents Denizi’nde yaşayan sekiz kalamar cinsi bulunur. Uçan kalamar Todarodes sagittatus, 1988’e kadar muhtelif yarıyıllarda Norveç sularında ehemmiyetli bir balıkçılık kaynağı olmuştur. Bununla beraber, o zamandan beri sularda neredeyse yok olmuş ve yalnızca ara gizeme avlar kaydolunmuştur. Gonatus fabricii, Barents ve Norveç Denizi’nin sarih sularında bol ölçüde bulunan öteki bir kalamar cinsidir. Bu cins, birkaç kuş ve deniz memelisi cinsi için ehemmiyetli bir gıdadır, ancak muhtemelen potansiyel bir balıkçılık kaynağı olarak da görülebilir.

Deniz Memelileri

Deniz memelileri, başlıca yırtıcılar ve kilit taşı cinsler olarak, Barents Denizi ekosisteminin ehemmiyetli bileşenleridir. Barents Denizi’nde yirmi beş deniz memelisi cinsi kumpaslı olarak alana kazanç. Bunlardan kimileri alttaki gibidir:
• Yedi yüzgeçayaklı foklar ve morslar,
• 12 büyük memeli deniz hayvanı büyük balinalar,
• Beş ufak deniz memelisi yunuslar,
• Kutup ayısı Ursus maritimus,
Bu cinslerden kimileri Barents Denizi’nde bütün zamanlı ikamet edenler değildir, çiftleşme, buzağılama ve beslenme için ılıman bölgeleri kullanır. Ötekileri sene süresince Barents Denizi’nde yaşarlar misalin, beyaz gagalı yunus. Beluga balinası gibi bazı deniz memelileri, başkalı balina Balaena mysticetus ve mavi balina Balaenoptera musculus gibi tarihi yüksek sömürü sebebiyle enderdir. Deniz memelileri, Barents Denizi’ndeki ticari balık cinsleri için ehemmiyetli yırtıcı hayvanlardır. Bununla beraber, tüketim hipotezleri yüksek seviyede bilinmezlikle ilişkilidir. Minke balinaları ve arp fokları en büyük tüketime sahiptir ve beraber senede takribî 5 milyon ton kabuklular, kapelin, ringa balığı, kutup morina balığı ve öteki gadoid balıkları harcayabilirler. Deniz memelileri ve avları arasındaki işlevsel ilişkiler, deniz ekosistemlerindeki dalgalanmalarla yakından ilişkili görünmektedir. Hem minke balinalarının hem de arp foklarının, değişik av cinslerinin mevcudiyetine bağlı olarak kril, kapelin ve ringa arasında değiştiği düşünülür.
Barents Denizi’nde ticari olarak hasat edilen tek deniz memelisi cinsi arp fokları ve minke balinasıdır. Arp foku yavru imal hipotezleri, ananesel Rus multispektral hava araştırması sırasında bir araya gelen bilgilere katlanır. Bu araştırmalara göre, 2004 senesinden bu yana, Beyaz Deniz’deki harp foku yavrusu yapımının bolluğu apaçık bir biçimde eksilmiştir. Arp foku bolluğunun son senelerde eksilmesine neden olan en ehemmiyetli etmenlerden biri, ısınma sebebiyle eksilen buz ebadıdır. Değişen buz şartları, yavru yarıyılında hayvanların yine dağılımından mesuldür. Beyaz Deniz’deki anormal buz şartları muhtemelen yavrularda daha yüksek natürel vefat oranlarına da yol açmıştır.

Barents Denizi Hakkında Bilinmesi GerekenlerBalıkçılık Değerlendirmesi

Kuzey Doğu Atlantik NEA morina için mukayese etme değerlendirmesi 2015 senesinde yapılmıştır. Değerlendirme, Genişletilmiş Yaşamda Kalanlar Tahlili XSA modelinin NEA morina değerlendirmesi için ana taşıt olarak kullanılmaya devam edilmesini nasihat edilmiştir. Ayrıca model yapılandırmasında bazı farklılıklar önerilmiştir. Kilit pay bonolarının değerlendirilmesinde kullanılan ana model, Genişletilmiş Yaşamda Kalanlar İncelemeyidir XSA. Model genellikle yaş ve natürel vefat bilgilerine göre uyarlanır ve çoğu tipik Sanal Popülasyon Tahlili VPA geriye dönük hesaplama modellerine eş biçimde çalışır. Bu uygulamalardaki geri hesaplamalar aynı biçimdedir, ancak popülasyon büyüklüğünün endekslerine ayarlama için kullanılan istatistiksel usullerde değişiklik gösterirler. Kuzey Doğu Atlantik morinası için, saithe, XSA ana değerlendirme usulü olarak kullanılır. Norveç Kıyı morinası için, tarafından önerilen bölebilir VPA SVPA modeli kullanılmıştır. Bu model, balıkçılık vefat oranının aynı senenin her yaşı için ortak olan senelik bir bileşene ve uzun seneler için ortak olan bir bileşene ufalayabileceğini varsayar.
Mezgit balığı ve gagalı kırmızı balık Sebastes mentella , istatistiksel yaşta tutma SCAA modelleri kullanılarak değerlendirilir. VPA usullerinin aksine, SCAA ileriye dönük bir hesaplama usulüdür. Barents Denizi’nde mezgit için kullanılan SAM REF modelinin tanıtılmasıyla ICES balıkçılığında daha yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Yaş bilgilerinin meçhul olduğu veya bulunmadığı vaziyetlerde, değerlendirme için seçenek bir model, yaş ve uzunluk yapılandırılmış küresel olarak uygulanabilir Alan Ayrıştırılmış Genel Ekosistem Taşıt Paketi modeli veya GADGET kullanılır. Model şu anda altın kırmızı balık, Sebastes norvegicus ve Grönland halibut için kullanılmaktadır.

En güncel doğru bilgiler dogrubilgi.net farkıyla sunulmuştur.

Bir önceki yazımız olan Ülkelerin Perhizdeki Tuzu Eksiltme Siyasetleri başlıklı makalemizde Ülkelerin Diyetteki Tuzu Azaltma Politikaları hakkında bilgiler verilmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments