Çarşamba, Ağustos 4, 2021
Ana Sayfa Bilim Akut Flasid Miyelit Nedir?

Akut Flasid Miyelit Nedir?

Akut Flasid Miyelit Nedir?

Akut Flasid Miyelit Nedir? Akut Flaccid Myelitis AFM, ani adale eforsuzluğuna neden olan omurilik cerahati ile ilişkili bir sıhhat şartıdır. Bu, başta çocuklar olmak üzere her sene dünya çapında bir milyona yakın yeni hastanın kaydolunduğu ender bir gidişattır. 2014 senesinde bildirilen AFM hastalarının medyan yaşı 7,1 yıldır 4,8 – 12,1 yaş aralığı ile, ancak erişkinleri de etkileyebilir. AFM, nöronların hücre gövdelerinin bulunduğu omuriliğin gri maddesine hasar verir ve bu, merkezi ve periferik asap sistemi arasındaki sinyalleri geçirme becerisini tesirler.

AFM İşaretleri ve Belirtileri

Akut Flasid Miyelit Nedir? AFM semptomları çocuk felci semptomlarına eş ve bu gidişattan etkilenen çocuklar, kol, bacak, surat, ağız ve göz adaleleri dâhil olmak üzere adalelerde akut eforsuzluk miyotoni yaşarlar. Adale eforsuzluğunun başlangıcı ani büyür ve bazı hastalar sızı bildirir, ayrıca çocuklarda en yaygın görülen bazı semptomlar vardır. Çocuklarda ani adale eforu ve ton kaybı fark eden ebeveynlerin, tipik bir AFM semptomu olduğu için tıbbi destek almaları ehemmiyetlidir. AFM ile ilişkili motor ve duyusal semptomlar genellikle dağınık ve asimetrik olur.

AFM’nin ilk ayırt edici bulguları, birkaç gün süren grip eşi semptomların ilk yarıyılından sonra ortaya çıkar ve bunlar, solunum veya gastrointestinal semptomları içerir. Hasta daha sonra ekstremitelerde akut adale eforsuzluğunun yanı gizeme boyun sertliği ve sızısı yaşar. Kraniyal asap anormallikleri ve baş sızısı yaygın olarak mevcuttur. AFM’den etkilenen adaleler vardır ve bunlar alttaki gibidir:

• Kol ve bacak adaleleri,
• Surat ve ağız adaleleri,
• Göz adaleleri

Akut başlangıçlı adale eforsuzluğunun yanı gizeme, bazı hastalar sızı bildirir, ancak bu tipik değildir. AFM geliştiren çocuklarda en yaygın semptomlar vardır ve bunlar alttaki gibidir:

• Kollarda veya bacaklarda ani adale cılızlığı
• Refleks kaybı
• Sarkık göz kapakları dahil surat adale sarkması
• Gözleri hareket ettirmede güçlük
• Yutma eforluğu
• Konuşma bozukluğu

Öbür semptomlar arasında kollarda ve bacaklarda karıncalanma ve anlaşma ile idrarı geçme güçlüğü bulunur. Semptomların şiddeti, lokalizasyona ve zarar gören nöronların rakamına bağlı olarak değişir ve en şiddetli hadiselerde bütün felce yol açabilir. AFM, solunum yetmezliğine neden olabileceğinden, solunumla alakalı adaleleri etkilediğinde en risklidir. AFM’den şüphelenildiğinde, hastanın hava yolunun korunduğundan emin olmak için ihtiyatlar alınmalıdır. AFM’ye evvelki bir viral enfeksiyon neden olduğunda, enfeksiyon ile en erken semptomların ortaya çıkması arasındaki müddetin uzunluğu virüsün cinsine bağlı olarak değişir. Bu ender bir hastalık olarak kabul edildiğinden, semptomlar olaya da değişir.

Akut Flasid Miyelit Nedir?AFM Ayırıcı Tanı

AFM genellikle omuriliğin gri maddesinin bozulmasını ortaya çıkaran bir MRI taramasıyla teşhis edilir ve erken bir teşhis, rehabilitasyonun kullanılabilirliğini ve aktifliğini artırabileceğinden ehemmiyetlidir. AFM’yi teşhis ederken, eş olabileceği öbür şartlardan ayırmak ehemmiyetlidir, bu da teşhis edilmesini güçleştirir. AFM semptomları öbür bazı viral enfeksiyonların ve nörodejeneratif bozuklukların semptomlarına eş olduğundan, tanı anında başka bozukluklardan ayırmak ehemmiyetlidir. Bu bozukluklar alttaki gibidir:
• Omurilik enfarktüsü
• Erken spinal şok
• Guillain-Barre belirtiyi GBS
• Transvers miyelit
• Akut dissemine ensefalomiyelit ADEM

Gösterilen semptomların genellikle simetrik olduğu GBS’nin aksine misalin, her iki üst ekstremiteyi etkileyen felç, AFM bulguları tipik olarak dağınık ve asimetriktir. Ayrıca doğru tanıya erişmede fiziksel tetkik takviyeci olabilir ve bu surattan doğru teşhisin koyulabilmesi için MRI taraması ve belirtildiği gibi ek testler yapılmalıdır. AFM kuşkusu olan hastalar için laboratuvar testleri vardır ve bunlar alttaki gibidir

• Beyin omurilik akışkanının CSF test edilmesi,
• Asap mesajım sürati NCV testleri,
• Asap hücrelerinden gelen ihtarlara adale tepkisini test etmek için elektromiyografi EMG,
• Solunum PCR oturumu
• Enterovirüs PCR
• West Nile Virus IgG ve serumda IgM
• EBV antikorları
• Lyme serolojisi uygulanabildiği yerde

Akut Flaccid Myelitis Sebepleri ve Teşhisi

AFM’nin çocuk felci eşi semptomlara neden olduğu öğrenilmektedir. Bununla beraber, çocuk felci virüsünden kaynaklanabilirken, başka nedenler de vardır ve bu nedenler alttaki gibidir:
• Etrafsal etmenler
• Otoimmün bozukluklar
• Batı Nil virüsü ve enterovirüsler dâhil olmak üzere bazı virüsler
AFM, omuriliğin her iki tarafındaki duyu ve motor yollarda tipik nörolojik disfonksiyonun tipik semptomları ve belirtileri ile muayenehane olarak ortaya çıkan transvers miyelitin bir alt tipi veya varyantı olarak sınıflandırılır. Hastalık ağırlıklı olarak daha büyük çocuklarda medyan yaş 7 görülse de, AFM erişkinlerde de büyüyebilir.

Akut sarkık Miyelite Neyin Neden Olduğu

AFM’nin başlangıcı ile ilişkili enterovirüsler arasında, özellikle enterovirüs D68’dir. yapılan son çalışmalar, mevcut dolaşımdaki enterovirüs D68 suşlarının, insan nöronal hücrelerinde viral giriş ve replikasyon kapasitesi kazandığını göstermiştir. 2014 senesinde Amerika Birleşik Devletleri’nde bir enterovirüs D68 ile ilişkili bir solunum yolu hastalığı salgını rapor edilmiştir, pediatrik AFM hadiselerinde bir çoğalışla eşzamanlı olmuştur ve 2016 senesinde, Avrupa’da bu virüsle ilişkili AFM hadisesi 29 şahıs kayıt edilmiştir. Ancak çoğu gidişatta, gidişatın sebebi basitçe tanımlanamaz.
Ayrıca, ilk neden bir viral enfeksiyon olsa dahi, AFM’nin gelişiminin altında uyuyan kesin patolojik mekanizma öğrenilmemektedir. Belirli bir viral enfeksiyonu olan bazı hastalar bu hastalığı geliştirmeye devam ederken değişikleri yaşmayabilir. Bu sebeple, devam eden bir çalışmanın mevzusu, bu değişikliğin esas sebebini tanımlamaktır. AFM ile ilişkili semptomların genellikle prodromal bir hastalıktan sonra büyüdüğü bulunmuştur. Bununla beraber, tetikleyiciyi başlatmaktan mesul kesin mekanizma hala öğrenilmemektedir. Bazen etkilenen şahsın omurilik akışkanı rastgele bir patojen izinden yoksundur.

Akut Flasid Miyelit Nedir?Akut Flaccid Myelitis AFM Nasıl Teşhis Edilir?

AFM ile ilişkili semptomlar genellikle transvers miyelit ve Guillain-Barre belirtiyi GBS gibi öbür nörolojik şartlara eş ve bu, AFM’nin ayırıcı tanısını güçleştirir. Bununla beraber, emin testler ve nörolojik tetkik, gidişatın süratli teşhisine takviyeci olabilir. Tipik tanı taktiği, bütün fiziksel tetkik, manyetik titreşim görüntüleme MRI, serebral omurilik akışkanı CSF testi, elektromiyografi veya elektrodiagnostik testleri ve asap mesajım sürati testlerini kapsar. Solunum yolu numuneleri, rastgele bir sebepsel viral bileşenin varlığı açısından araştırılabilir.
MRI taramalarında spinal motor zararını düşündüren lezyonlar bulunur. Motor nöropati veya nöronopati elektromiyografide tasvir edilmiştir. Miyelit yalnızca omuriliğin gri madeniyle hudutlu olduğundan, duyusal anormallikler tipik olarak testte bulunmaz. Çoğu hastada beyin omurilik akışkanı BOS testleri, pleositoz veya anormal ölçüde beyaz kan hücresi gösterir. 19-99 mg/dL aralığındaki proteinlerin de CSF’de mevcut olduğu bulunabilir.

Hastalık Hakimiyet ve Tedbire Merkezlerine CDC göre, AFM teşhisi için iki kriter gerektirir ve bunlar alttaki gibidir:

• Cılızlık ile karakterize akut asimetrik sarkık felç
• Bir veya daha fazla spinal segmentten oluşan MRI taramasında beynin özellikle gri maddesinde lezyonlar.

AFM’nin kesin sebepsel sebebi öğrenilmediğinden, vaziyeti önleyecek aşı yoktur. Mevcut rehabilitasyon taktikleri genellikle uzuv cılızlığını idaremek için fiziksel ve mesleksel terapileri içerir. Bu ender hastalığın uzun vadeli tesirlerini tespit etmeye acil lüzum vardır, yapılan araştırmalar bu gereksinime ve ayrıca gidişatın ve patogenezinin daha iyi anlaşılmasına müteveccihtir.

Akut Flaccid Miyelit Rehabilitasyonu

Akut Flaccid Myelitis AFM, 3 ila 15 yaş arası çocukları etkileyen ender bir hastalık olduğundan etkilenenler için ciddi neticelere yol açar. Günümüzde, bu gidişat için özel bir rehabilitasyon belirtilmemiştir, bununla beraber, nörologlar gidişata göre yapılan terapötik müdahaleler rotasına karar verirler.

Akut Sarkık Miyelit Nasıl Rehabilitasyon Edilir?

Omurilik cerahati hem AFM hem de transvers miyelitte TM ortak olduğundan, TM için kullanılan rehabilitasyonlar AFM için de önerilmektedir. Sınanan emin rehabilitasyonlar arasında immünoglobulin, plazma başkalaşımı, kortikosteroidler ve antiviral rehabilitasyon bulunur. Bu rehabilitasyonlardan faydalanmanın esas emeli, cerahati eksiltmek ve bedenin bağışıklık sisteminin daha fazla saldırı başlatmasını yasaklamaktır. Bununla beraber, immün modüle edici rehabilitasyonların hastalar üzerinde dikkate kıymet tesirleri olduğuna dair somut bir delil yoktur. Ananesel TM rehabilitasyonlarının kullanımıyla ilişkili hiçbir ehemmiyetli fayda olmamasına karşın, bazı hastalar emin müdahalelerden fayda görebilir. AFM hastaları için bu rehabilitasyonların uzun vadeli neticeleri bütün olarak öğrenilmemektedir.

Fiziksel ve Mesleksel Terapi Takviyeci Olabilir mi?

Fizik rehabilitasyonun iyileşmeye takviyeci olduğuna ve AFM’nin neden olduğu kol veya bacak cılızlığını eksiltmeye takviyeci olduğuna inanılmaktadır. Rehabilitasyonun esas emeli, kol ve bacak işlevini yine kazanmak böylece hayat niteliğini iyileştirmektir. Süratli rehabilitasyon rehabilitasyonu, eklem sertliğini ve adale kaybını önlemeye takviyeci olabilir, bu sebeple fonksiyonel neticelerin iyileştirilmesine de takviyeci olur. Müdahaleler, muhtelif hareket ve transfer eğitimlerini, hastaları öz bakım mevzusunda eğitmeyi ve etrafsal geçimi içerir. Elektrikli tekerlekli sandalyenin kullanımı, çoğalan hareketlilik ile ilişkilendirilmiştir.
Terapi egzersizi ayrıca asap ve adale hareketini yine kazanmak için elektriksel stimülasyon kullanmayı da kapsayabilir. Kayıp hareketliliği yine kazanmak için asap nakli de yapılır ve bununla beraber, prosedür teşhisten sonraki 6-12 ay içinde yapılmalıdır. Fizik rehabilitasyondan iyileşme derecesi olaydan gidişata göre değişir. Bazı insanlar tamamen iyileşmiş olsa da, kimileri bir sene sonra dahi devam eden adale eforsuzluğundan şikâyet eder. Akut Flasid Miyelit Nedir? Konuşma ve dil terapisi, özellikle bağlantı, yemek yeme, yutma ve içme ile alakalı meseleleri olan çocuklara takviyeci olabilir.

Akut Sarkık Miyeliti Önlemenin Rastgele Bir Yolu Var mıdır?

AFM’nin kesin sebepsel casuslarının beceriksizliği, rastgele bir önleyici adım önermeyi güçleştirir. Bununla beraber, şahsı enfeksiyon kapmaktan gözetmek bazı ihtiyatlar alınmalıdır ve bunlar alttaki gibidir.
• Özellikle çocuk felci aşısı inaktif çocuk felci virüsü olmak üzere lüzumlu aşıları zamanında yaptırmak. Bu aşı, AFM’nin faktör maddelerinden biri olduğuna inanılan poliovirüse karşı korunmaya takviyeci olur. Ancak bu aşı, AFM’den mesul olabilecek öbür virüslere karşı koruma sağlamaz.
• Sivrisineklerin, AFM’nin bir başka muhtemel sebepsel casusu olan Batı Nil virüsünü taşıdıkları bulunmuştur. Bu sebeple, Batı Nil virüsü taşıyan sivrisineklere maruz kalmayı en aza indirmek enfeksiyonun önlenmesine takviyeci olabilir.
• Elleri sabun ve suyla yıkamak, değilen öğeleri dezenfekte etmek ve bulaşıcı insanlarla temastan sakınmak gibi emin esas hijyen prosedürlerini takip etmek, enfeksiyon kapma ihtimalini eksiltmeye takviyeci olur. Bu, etkilenen hastalarla hemen temas halinde olan ebeveynler veya bakıcılar için özellikle ehemmiyetlidir.
Akut Flasid Miyelit Nedir?

Makûs prognoz ve araştırma beceriksizliği, AFM’ye karşı tesirli rehabilitasyon taktiklerinin uygulanmasını güçleştirir. AFM’nin patofizyolojisini aydınlatabilecek çalışmalar, önleyici önlemlerin geliştirilmesine ve bu zayıflatıcı gidişat için yeni rehabilitasyonların keşfedilmesine netlikle takviyeci olabilir.

Enterovirüs 68’e karşı hâlihazırda hiçbir aşı bulunmamakla beraber, AFM’ye çok eş bir gidişattan sakınmak için çocuk felci virüsü aşısı nasihat edilmektedir. Sivrisinek ısırıkları yoluyla dağılan Batı Nil virüsünün bulaşmasını önlemek için iyi hijyen uygulamaları da zorunludur. Fizik rehabilitasyon ve mesleksel terapi, adale gelişmesini ve yenilenmesini destekledikleri için iyileşme sırasında özellikle ehemmiyetlidir.

En güncel doğru bilgiler dogrubilgi.net farkıyla sunulmuştur.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments